U Sarajevu održana Konferencija o otvorenoj vlasti

U utorak, 12. februara u Sarajevu smo za GIZ organizovali Konferenciju o otvorenoj vlasti u Bosni i Hercegovini. Konferenciji u hotelu "Novotel Bristol" je prisustvovao veliki broj predstavnika vladinih i nevladnih organizacija koji su uključeni u implementaciju inicijative "Partnerstvo za otvorenu vlast". Predstavljene su dosadašnje aktivnosti koje su preduzete na provedbi ove inicijative, kao i mjere iz Akcionog plana za provedbu OGP-a za period 2019-2021.

Naša agencija je pružila podršku u organizaciji konferencije uključujući osmišljavanje vizuelnog identiteta konferencije, dizajn i produkciju brošura, promotivnog materijala, tehničku podršku, a osigurali smo i prisustvo medija te izvijestili javnost o konferenciji putem društvenih medija. Više informacija o konferenciji možete pročitati na linku.