Baza podataka za bolju saradnju vladinih institucija i nevladinog sektora

Udruženje Partnerstvo za Zdravlje izradilo je bazu podataka nevladinih organizacija u sektoru zdravstva koja će omogućiti bolju i lakšu saradnju s vladinim institucijama.

Tim povodom, u Sarajevu smo jučer organizirali izuzetno posjećenu konferenciju za novinare na kojoj su predstavnici Udruženja Partnerstvo za Zdravlje prezentirali detalje  projekta i web stranicu www.sjz.ba.
Na konferenciji za novinare, prezentirana je i web stranica www.hivtestiranjebih.com kao doprinos prevenciji širenja HIV-a i AIDS-a. Ovim projektom Udruženje Partnerstvo za Zdravlje omogućilo je lakši pristup informacijama o besplatnom testiranju na HIV, rano otkrivanje i medicinski tretman osoba koje žive s HIV-om.
Osim toga, prezentirana je i publikacija koja sadrži 50 zakonskih akata, strategija i akcijskih planova. Ovo je prvi put da na jednom mjestu imamo sve zakone koji će olakšati saradnju između vladinog i nevladinog sektora. Ovo istraživanje je početna tačka za izradu mehanizama koji su potrebni u Bosni i Hercegovini.