PBS – 5,5% Kamatna stopa

Nova ponuda PBS banke i krediti sa kamatnom stopom od samo 5,5%