Sarajevski kiseljak - Puno je razloga za...

“Puno je razloga za Sarajevski kiseljak” korporativna je kampanja koja nam predstavlja samo neke od vijernih kupaca ove mineralne vode i razloge zbog čega su joj godinama vijerni.