PR kampanja/Krizno komuniciranje 2010.

*(No Limit Advertising Festival (2010) – Zlatna medalja za PR kategoriju ‘’Krizno komuniciranje’’ za brand Argeta)

Turski dnevnik SABAH 23.7.2009. godine (evropsko izdanje)  objavljuje članak sa faksimilom analize, u kojem se tvrdi da Argeta kokošija pašteta, koja se prodaje sa oznakom Halal, sadrži svinjsko meso.  Naš cilj je bio – imati što je moguće manje objava (spriječiti širenje ove vijesti u BiH) i izlobirati objavu u Sabahu novog članka, sa ispravnim informacijama. Oba cilja smo u potpunosti ostvarili.

Od 11.8.2009. do 3.9.2009. trajalo je rješavanje Argeta case. Za dvadeset dana smo uspjeli ostvariti oba cilja – nismo imali niti jednu negativnu objavu, a uspjeli smo i izlobirati članak, od strane uredništva dnevne novine Sabah.

Rezultat kampanje je visok nivo saradnje sa lokalnim i regionalnim medijima, te objavljivanje demantija na naslovnoj strani Sabaha, napisanog od strane njihovog uredništva.