Direcija cesta FBiH – Vođenje odnosa sa javnošću

U ime Vlade Federacije BiH, Direkcija cesta upravlja sa oko 2.050 km puteva u FBiH i implementira projekte vrijedne stotine miliona eura.

Jasno je da ova institucija ima konstantnu pažnju medija, kao i da je pod pritiskom građevinskih kompanija. Agencija daje svoju podršku ovoj instituciji sa punom paletom PR usluga orijentiranim prema medijima, predstavnicima  kompanija i supervizorskim institucijama. Naši PR eksperti su oni koji komuniciraju sa medijima u ime ove institucije, pišu članke, informiraju i educiraju novinare. Informirajući javnost blagovremeno, sa tačnim informacijama, uspjeli smo da izbjegnemo mnoge krizne situacije.