Etika, moral i PR

Na početku ovog teksta reći ću vam da sam bila na mnogo konferencija neke su bile odlične, druge prosječne, ali PRoactiveX je jedinstven spoj ogromnog znanja i pozitivne energije, koji me natjerao na proaktivno razmišljanje i ponašanje i sada ću vam kroz nekoliko blogova pokušati prenijeti svoja saznanja i utiske.

Krenimo redom, krenimo, od etike i morala.

Sigurna sam da svi vi znate šta su to etika i moral, ali  podsjetiti se možemo kroz ovaj plastični primjer. „Etičan čovjek zna da ne treba varati svoju ženu, a moralan čovjek ne vara svoju ženu.“

Gotovo sve profesije na svijetu utemeljene su na etičkim standardima i kodeksima, tako je i sa profesijom odnosa s javnostima. Jedan brzi test za sve PR-ovce: Znate li na kojim se etičkim kodeksima temelji naša profesija?

Za vas koji znate odgovor na pitanje, ovo će biti ponavljanje gradiva, ali od viška glava ne boli, a ako ima vas koji ne znate odgovor na ovo pitanje, predlažem da se vratite na fakultet i ponovite gradivo. ;)

Najpotpuniji etički kodeks iz oblasti odnosa s javnostima donijela je Američka udruga za odnose sa javnostima (PRSA) 1954. godine. I ovaj kodeks kao i drugi, temelji se na principima relevantnosti, objektivnosti, poštenja, profesionalizma, nezavisnosti, lojalnosti, no postavlja se pitanje koliko su ovi principi primjenjivi u praksi. Činjenica je da ljudi, publika, mase (nazovite ih kako želite) imaju problema sa povjerenjem u PR poistovjećujući nas sa SPIN doktorima, manipulatorima i propagandistima. Šta je ono što možemo uraditi kako bismo promijenili ovakav odnos prema struci i kako bismo i sami bili sigurni da su odluke koje donosimo etične?

Uistinu ovo ne bi trebao biti previše komplikovano, jer postoji 7 indikatora koji određuju etičnost neke odluke. Svaku odluku koju želite napraviti provucite kroz ove „filtere“ i možete biti sigurni da nećete izgubiti povjerenje publike kao ni povjerenje klijenta.

1.) Relevantnost informacija – da li je ono što želim/o predstaviti relevantno?

2.) Uključenost saradnika – koliko je saradnika uključeno u cijeli proces?

3.) Predviđene posljedice – kome i na koji način ova odluka može nanijeti štetu?

4.) Poštenost i pravednost odluke – da li je odluka poštena i pravedna?

5.) Uvažavanje trajnih vrijednosti – da li odluka ima trajne vrijednosti i kako ih uvažiti?!

6.) Univerzalnost odluke – ko  će i na koji način profitirati odlukom?

7.) Pod lupom javnosti – da li je sve što je urađeno transparentno i dostupno javnosti?

 

I za kraj ne zaboravite povjerenje se gradi godinama, a ruši u samo jednoj sekundi.